24 február 2020

Az akvárium megvilágítása - 2. rész

ImageAz akváriumok megfelelõ megvilágítása mindig is a legnehezebb dolgok közé tartozott az akvarisztikában. Ebben próbál segíteni ez a cikksorozat, a kezdetektõl a remélhetõen kielégítõ végeredményig. Az előző részben az alapfogalmak kerültek tárgyalásra. Mostantól a vílágítás típusain haladhatunk végig.

Izzólámpa 

A hagyományos izzólámpa az úgynevezett hõmérsékleti sugárzók csoportjába tartozik. Ez azt jelenti, hogy egy test felhevítése folyamán a teljes spektrumban bocsát ki sugárzást magából (színképe folytonos). A folytonos színkép jellemzõje, hogy minden hullámhossztartomány képviselve van benne. Azonban egyik sem mondható dominánsnak a másikkal szemben. Fényhasznosítása alacsony (7~20m/W), mert a kisugárzott energia igen kis része esik a látható fény (380-780nm) tartományába, legnagyobb része hõ formájában jelentkezik. A magas hõmérsékleten izzó volfrámszál helyenként elvékonyodik, és törékennyé válik, ami a fényforrás kiégéséhez vezet. Átlagos élettartama 1000 óra.

Akváriumvilágításra nem igazán alkalmas, aminek oka, hogy magas a környezeti hõmérséklete. Ezáltal nem helyezhetõ a medence közvetlen közelébe, ahol megfelelõ hatásfokkal lenne képes mûködni. Spektrumát tekintve sem megfelelõ. Használata nagy vízmélységû akváriumhoz nem ajánlott.

Halogén fényforrás

A hagyományos izzólámpa volframszáljának elvékonyodását megakadályozandó kis mennyiségû halogén anyagot juttatnak az izzólámpa gázterébe. Ennek köszönhetoen élettartama 2000-4000 órát is elérheti. Ezt a típust hívjuk halogén lámpának. Fényhasznosítása csak kis mértékben haladja meg a hagyományos izzókét (20-25lm/W). Akváriumvilágításra nem alkalmas, ennek oka, hogy színhõmérséklete nem változtatható, spektruma szinte megegyezik a hagyományos izzólámpával.

Fénycsõ

Széles körben alkalmazható fényforrások a fénycsövek. Elsõ alkalmazásuk óta nagy fejlõdésen mentek keresztül, aminek köszönhetõen felhasználhatóságuk szinte korlátlan. Mûködési elvükben nagy mértékben eltérnek a hagyományos fényforrásoktól. Úgynevezett kisnyomású higanygõz kisülõcsövek családjába tartoznak. A higanygõz-argongáz keverékével töltött, két végén elektródokat tartalmazó kisülõcsövek belsõ falára fényporréteget visznek fel, amely a csõben létrehozott sugárzást alakítja át látható fénnyé. A fényforrás színképe vonalas, de éppen ennek köszönhetõ, hogy domináns hullámhossz alakítható ki attól függõen, hogy milyen célra szeretnénk felhasználni. Élettartama 10000-15000 óra, fényhasznosítása 60-95 lm/W. Akváriumok megvilágítására kifejezetten alkalmas megoldás. Nemcsak azért mert környezetére nézve alacsony a hõterhelése és így nem melegíti számottevõen a vizet (még ha közel is helyezzük hozzá) hanem mert kialakításának köszönhetõen nem pontszerû sugárzó (mint a hagyományos izzólámpa), hanem csõ formája miatt teljes hosszában világít. Ez nagy egyenletességet biztosít, ami igen fontos egy szép medence megvilágításánál. Használata közepes vízmélységû, hosszú kialakítású akváriumhoz ajánlott. Ha a medence hossza meghaladja a csõ hosszát, akkor az alkalmazott fényforrásokat egymáshoz képest eltolva fenntartható a megfelelõ egyenletesség (míg ez a hagyományos izzók esetében nehezek kivitelezhetõ). Széles körben elterjedt típusok a T5-ös (átmérõ 16m) és T8-as (átméro 26mm) csövek. Alapvetõ-, laikus szemmel is észrevehetõ különbség a fénycsõ vastagságában mutatkozik meg. Másik (nem elhanyagolható) eltérés, hogy míg a T5-ös csövek kizárólag elektronikus elotétrõl üzemeltethetõek, addig a T8-as csövek induktív elõtét segítségével is mûködtethetõk. Ez többféleképpen is történhet:

Fénycsõ bekötése

A hagyományos kialakítású csövek mûködtetéséhez szükség van induktív elõtétre, gyújtóra és elõtéttol függõen kondenzátorra.

Image Ilyen bekötés esetén legnagyobb az elõtétveszteség, ami leginkább hõ formájában jelentkezik. Egy 18W-os fénycsõ hálózatból felvett teljesítménye kb. 22-23W. A bemenetre kötött fázisjavító kondenzátor növeli a teljesítménytényezõt. A gyújtó feladata a fénycsõ elektródjainak elõfutése, mellyel megkönnyíti a csõ begyújtását. Csõcsere esetén célszerû a gyújtót is kicserélni, mivel ha az nem megfeleloképpen mûködik, csökkenti a fénycsõélettartamát.

Az úgynevezett tandemkapcsolás lényege, hogy egy elõtétrõl két fénycsövet mûködtetünk. Ez akkor valósítható meg, ha az üzemeltetni kívánt csövek égésfeszültsége viszonylag kicsi.

Image

Nemcsak költségmegtakarítást jelent, de az elõtétveszteség is felére csökken. Minden csõnek külön gyújtóra van szüksége. Figyelni kell rá, hogy a gyújtókat azonos polaritással helyezzük a foglalatba. Ha ez nem így történik, gyújtási nehézségek léphetnek fel. Ennek megoldása egyszerû, az egyik gyújtót ki kell emelni és fordított polaritással behelyezni. Ez kizárólag soros kapcsolásnál alkalmazható.

 

A fenti kapcsolási módoknak van egy nagy hátránya. A fénycso az 50Hz –es váltakozó áramú hálózaton 100Hz-es frekvenciával villog. Nem érzékeljük, azonban ez a stroboszkóphatás fárasztja a szemet.
Ennek csökkentésére alkalmazzák a következo, ún. ikerelõtétes kapcsolási módot:

Image

Figyelni kell, hogy a fénycsõ teljesítményhez megfelelõ gyújtót alkalmazzuk.
A fénycsõélettartam tulajdonságait javíthatjuk elektronikus gyújtó alkalmazásával, ami villogásmentes begyújtást eredményez. Az elsé bekötési rajznál említett elõtétveszteség következtében fellépõ magas hõmérséklet nem elhanyagolható, ezért figyelni kell, hogy az elõtétet könnyen éghetõ felületre, vagy annak közelébe ne szereljük.

A fejlettebb elõtétek (ún. elektronikus elõtétek) alkalmazásánál nincs szükség sem gyújtóra, sem kondenzátorra.
Mára eljutott az elõtétgyártás arra a szintre, hogy megéri a hagyományos (induktív) elõtéteket lecserélni elektronikusra. Ezt támasztja alá az is, hogy egy 18W-os fénycsõ elektronikus elõtéttel körülbelül 15W-ot fogyaszt, míg ugyanazon csõ hagyományos elotéttel mûködtetve kb. 22W-ot igényel. Az elektronikus elõtét néhány elõnye a teljesség igénye nélkül:

- nagyobb fényáram (nagyfrekvenciás üzem miatt);
- kisebb méret és súly;
- alacsonyabb fogyasztás;
- villogásmentes begyújtás (növeli a fényforrás élettartamát);
- nincs stroboszkóphatás (kíméli a szemet);
- kisebb a hõterhelése, elõtét melegedése;
- egyenáramról mûködtethetõ;
- hálózati feszültség ingadozására kevésbé érzékeny;
- szabályozható….

Kisebb akváriumok megvilágítására (ahova a hagyományos csövek túl hosszúnak bizonyulnak) alkalmas eszköz a kompakt fénycsõ. Azonban ezek színhõmérséklet-, spektrális eloszlás szempontjából nem mutatnak olyan változatosságot, mint a T8-as csövek. Sok esetben próbálják (költségmegtakarítás címén) egy kompakt fénycso muködtetõ elektronikáját felhasználni, hogy egy hagyományos csövet muködtessenek. Azonban ezeknek a fényforrástípusoknak a muködési jellemzõi eltérnek egymástól. Lehetséges, hogy sikerül mûködésre bírni az áramkört, de tulajdonságaik különbözõségei miatt nagy valószínûséggel változni fog a fénycsõélettartama és a katalógusban megadott paraméterei is; ezért ez a megoldás kerülendõ.

Folytatjuk!

Szerzõ: Farkas Csaba
Fotó: AM

A következő rész itt található. 

Bejelentkezés a hozzászóláshoz
Bejelentkezés
Legutóbbi fórumbejegyzések
  • Nincs üzenet