ImageAz Akvaristák Magyarországi Egyesülete decemberi Közgyűlésén határozott arról, hogy  támogatja a magyarországi akvaristák kijutását a két évenként megrendezésre kerülő Interzoo kiállításra. A pályázati felhívást itt olvashatod!

Image

Szakkiállítási pályázat
(INTERZOO 2008, NÜRNBERG)

Pályázati felhívás és útmutató

Pályázati felhívás
Az Akvaristák Magyarországi Egyesülete (AME) a hazai akvarisztikai élet és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése céljából pályázatot hirdet az Egyesület tagjai számára a 2008. május 22-25. között, Németországban, Nürnbergben megrendezésre kerülő 30. INTERZOO szakkiállításon való részvételre.

1. A pályázat célja
Az AME nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és pozitív nemzetközi megítélésének elősegítése.

2. A támogatás forrása, összege, formája és futamideje
A támogatás forrása az AME 2007. december 1-én tartott közgyűlésén elkülönített és megszavazott 150 000 Ft, ami a tagok Interzoo kiállításon történő részvételét segíti.
A támogatást dologi kiadásokra lehet igényelni. A támogatás összege a 2008-as évi nürnbergi kiállításra használható fel.

Image

3. Támogatható tevékenységek
- Kapcsolatépítés külföldi akvarista szervezetekkel 
- Kapcsolatteremtés a szaksajtókkal 
- Kapcsolatfelvétel neves külföldi tenyésztőkkel
- Technikai újdonságok, érdekességek feltérképezése, információs anyag gyűjtése, majd a megszerzett ismeretek átadása az AME tagoknak
- Képriport készítése a vásárról és a bemutatott újdonságokról (nyomdai minőségben készített digitális fényképekkel)
- Nemzetközi szakkiállítások és vásárok, akvarisztikai rendezvények felkutatása, információgyűjtés, kapcsolatépítés a szervezőkkel
- Egyéb tevékenység, ami az AME nemzetközi megítélését fejleszti

4. Elszámolható költségek, a támogatás mértéke
- Utazási költségek fedezése (maximum 25 000 Ft/fő)
     - Üzemanyag
     - Autópálya matrica
     - Repülőjegy
     - Vonatjegy
     - Buszjegy
- Szállás költség (maximum 30 000 Ft/fő)
- Szakkiállítási belépő költsége (állandó belépő 7500 Ft, kiállítási katalógus 4000 Ft)
- Adminisztrációs költségek (maximum 5000 Ft/fő)

5. Támogatásra jogosultak, kizáró okok
A támogatásra az jogosult, aki jelen pályázati kiírás alapján formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőig benyújtja pályázatát. A támogatásra jelentkező személyek vagy gazdasági társaságok az alábbi kritériumok szerint kerülnek értékelésre. A legtöbb kritériumnak megfelelő jelentkezők pályázatai kerülnek elfogadásra.
- 2008-évben rendelkeznie kellett érvényes AME tagsággal (2 pont)
- Már 2008 előtt is AME tag volt (évenként 0,5 pont, maximum 3 pont)
- Részt vett az AME közgyűléseken (közgyűlésenként 0,5 pont, maximum 2 pont) 
- AME által szervezett 2006-os vagy 2007-es Akvarista napok és díszhal kiállításokon (Budapest és/vagy Győr) részt vett, mint
     - Látogató (1 pont)
     - Előadó (3 pont)
     - Kiállító (2 pont)
     - Kiállítás építő (2 pont) 
     - Kiállítás bontó (2 pont)
     - Programfelelős, szaktanácsadó, szervező, pl.: fotókiállítás,
     háttérkészítés, kvíz készítés, dekoráció stb. (2 pont)
- AME által szervezett 2007-es vagy 2008-as börzéken részt vett, mint
     - Eladó (2 pont)
     - Látogató (1 pont)
- Az AME hivatalos honlapjára (www.akvariummagazin.hu)
     - Cikket írt (3 pont)
     - Fórum hozzászólása van (1 pont)
- Akvarisztikai témájú honlapot üzemeltet (1 pont)
- Akvarisztikával foglalkozó weboldalon megjelentetett szakmai cikket (2 pont)
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (2 pont)
- Társalgási szintű német nyelvtudás (2 pont)
- Társalgási szintű egyéb idegen nyelvtudás (1 pont)
- Ha valaki saját gépjárművel megy a kiállításra és elvisz másik AME tagot is, akkor az elszállított AME tagonként (1 pont)
- 2006-os, 2007-es, 2008-as években szervezett egyéb AME rendezvényeken történő aktív részvétel, pl.: Tropicarium látogatás, tengeri akvarisztika előadás (rendezvényenként 1 pont, maximum 3 pont)
- AME részére nyújtott támogatást, anyagi illetve infrastruktúrális, dologi formában, pl.: raktár biztosítása, akvarisztikai technikák felajánlása, könyvek felajánlása stb. (támogatásonként 1 pont)

Image

Kizáró okok:
- Az AME felé tagdíj tartozása van
- Nem AME tag
- Idegen nyelvismeret hiánya
- be nem töltött 18. életév
- Részvétel a bírálatban

6. A támogatás folyósítása
A sikeresen pályázók a támogatási összeg mértékéről írásban kapnak értesítést. A pályázati összeg 50%-a előlegként felvehető az AME elnökségétől, május 10 és május 20 között. A dologi kiadásokról a pályázat nyerteseinek igazolást kell bemutatni, legkésőbb 2008. június 20-ig. Az igazolás mellett a pályázatban vállalt feladatok ellátásának dokumentációját és a hozzá tartozó információs anyagot szintén 2008. június 20-ig kell átadni az AME elnökségének. Ez a támogatási összeg kifizetésének feltétele.

7. Kiválasztási eljárás
7.1 Formai ellenőrzés, hiánypótlás
Az AME elnöksége a pályaműveket formai szempontból ellenőrzi. A formailag nem megfelelő
javaslatokat elutasítja, ha 
- nincs a pályamű aláírva
- A pályázó nem jogosult támogatásra a kizáró okok alapján
- A maximális támogatási összegeknél többet igényel
- A pályamű nem olvasható

7.2 A formailag megfelelő pályaművek értékelése
Az értékelés szempontjai:
- A pályamű illeszkedése a pályázat célkitűzéseihez
- A pályamű kidolgozottsága, megítélhetősége
- A megvalósítandó feladat szakmai jelentősége a 3. pontban leírt tevékenységek alapján
- Akik több pontot szereznek a jogosultsági értékekből az 5. pont alapján

7.3 A formailag megfelelő pályaműveket az AME Bíráló Bizottsága (melynek tagjai: elnök, titkár és az FB elnök) közösen értékeli és ezután választja ki a nyertes pályázókat. A támogatások mértéke a rendelkezésre álló keret és a benyújtott pályázatok számától függ.

8. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje
A pályaműveket a e-mail címre várjuk előzetes ellenőrzés céljából. Formai vagy tartalmi hibák esetén, egyszer értesítést küldünk. A hivatalos jelentkezést csak papír alapon, nyomtatott formában fogadunk el, amit az Akvaristák Magyarországi Egyesülete címére (1222 Budapest, Dévény u. 36.) kell eljuttatni, legkésőbb 2008. április 25-ig. A sikeres pályázók névsora a www.akvariummagazin.hu oldalon lesz olvasható legkésőbb május 10-ig. A pályázókat e-mailen értesítjük a döntésről.

Image

Útmutató a pályamű összeállításához

A pályaművet magyar nyelven, A4-es lapokon, az alább megadott sorrendben lefűzve adja be.
- Címlap
- Pályázó személyes adatai, elérhetőségei
- Jogosultsági kritériumok alapján elkészített bemutatkozás (5. pont szerint)
- A pályázat céljai eléréséhez vállalt tevékenységek ismertetése (3. pont szerint)
     - Külön kihangsúlyozva a kiállítás után átadásra kerülő dokumentáció formáját, tartalmi tervét
     - Költségterv készítése a maximálisan igénybe vehető keretek figyelembevételével
     - A kiállításon tervezett tartózkodásának, programjának leírása
          - Érkezés dátuma
          - Hazautazás dátuma
          - Utazás módja
          - Szállásának neve, címe
          - Tervezett programja a kiállításon
- Dátum, aláírás

Bővebb információ Szilágyi László AME titkártól kapható a 06 20 557 6871 telefonszámon.

Budapest, 2008. április 10.

Akvaristák Magyarországi Egyesülete

Bejelentkezés a hozzászóláshoz