Közeleg a nürnbergi Interzoo 2012 kiállítás. Ezzel kapcsolatban írt ki az Akvaristák Magyarországi Egyesülete egy pályázatot, melyet az alábbiakban közlünk.

 

 

Szakkiállítási pályázat

 

(INTERZOO, NÜRNBERG)

Pályázati felhívás és útmutató

Budapest, 2012. március

 

I. Pályázati felhívás

Az Akvaristák Magyarországi Egyesülete (AME) a hazai akvarisztikai élet és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése céljából pályázatot hirdet a 2012. május 17-20. között, Németországban, Nürnbergben megrendezésre kerülő INTERZOO akvarisztikai szakkiállítás részvételére és kiutazására.

 

1. A pályázat célja

Az AME nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és pozitív nemzetközi megítélésének elősegítése.

 

2. A támogatás forrása, összege, formája és futamideje

A támogatás forrása az AME 2011. december 3-án tartott közgyűlésén elkülönített és megszavazott 200 000 Ft, ami a tagok Interzoo kiállításon történő részvételét segíti. Ez az összeg osztható fel nyertesek között.

A támogatást utazásra és szállásköltségre lehet igényelni. A támogatás összege kizárólag a 2012-es évi nürnbergi kiállításra használható fel.

 

3. Támogatható tevékenységek

 

 • Kapcsolatépítés külföldi akvarista szervezetekkel
 • Kapcsolatteremtés a szaksajtókkal
 • Kapcsolatfelvétel neves külföldi tenyésztőkkel
 • Technikai újdonságok, érdekességek feltérképezése, információs anyag gyűjtése, majd a megszerzett ismeretek átadása az AME tagoknak
 • Képriport készítése a vásárról és a bemutatott újdonságokról (nyomdai minőségben készített digitális fényképekkel)
 • Nemzetközi szakkiállítások és vásárok, akvarisztikai rendezvények felkutatása, információgyűjtés, kapcsolatépítés a szervezőkkel
 • Egyéb tevékenység, ami az AME nemzetközi megítélését fejleszti

 

 

4. Elszámolható költségek, a támogatás mértéke

 

 • Utazási költségek fedezése (maximum 20 000 Ft/fő)
  • Üzemanyag
  • Autópálya matrica
  • Repülőjegy
  • Vonatjegy
  • Buszjegy
 • Szállás-költségek (maximum 30 000 Ft/fő)

 

 

5. Támogatásra jogosultak, kizáró okok

A támogatásra az jogosult, aki jelen pályázati kiírás alapján formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőig benyújtja pályázatát. A támogatásra jelentkező személyek az alábbi kritériumok szerint kerülnek értékelésre. A legtöbb kritériumnak megfelelő jelentkezők pályázatai kerülnek elfogadásra.

 

 • 2011-évben rendelkeznie kellett érvényes AME tagsággal (2 pont)
 • Már 2011 előtt is AME tag volt (évenként 0,5 pont, maximum 3 pont)
 • Részt vett az AME közgyűléseken (közgyűlésenként 0,5 pont, maximum 2 pont)
 • AME által szervezett 2010-es vagy 2011-es rendezvényeken
  • Látogató (1 pont)
  • Előadó (3 pont)
  • Kiállító (2 pont)
  • Kiállítás építő (2 pont)
  • Kiállítás bontó (2 pont)
  • Programfelelős, szaktanácsadó, szervező, pl.: fotókiállítás, háttérkészítés, kvíz készítés, dekoráció stb. (2 pont)
 • Az AME hivatalos honlapjára (www.akvariummagazin.hu)
  • Cikket írt (3 pont)
  • Fórum hozzászólása van (1 pont)
 • Akvarisztikai témájú honlapot üzemeltet (1 pont)
 • Akvarisztikával foglalkozó weboldalon megjelentetett szakmai cikket (2 pont)
 • Társalgási szintű angol nyelvtudás (2 pont)
 • Társalgási szintű német nyelvtudás (2 pont)
 • Társalgási szintű egyéb idegen nyelvtudás (1 pont)
 • Ha valaki saját gépjárművel megy a kiállításra és elvisz másik AME tagot is, akkor az elszállított AME tagonként (1 pont)
 • 2009-es, 2010-es, 2011-es években szervezett egyéb AME rendezvényeken történő aktív részvétel, pl.: Tropicarium látogatás, tengeri akvarisztika konferencia (rendezvényenként 1 pont, maximum 3pont)
 • AME részére nyújtott támogatást, anyagi illetve infrastruktúrális, dologi formában, pl.: raktár biztosítása, akvarisztikai technikák felajánlása, könyvek felajánlása stb.

 

Kizáró okok:

 

 • Az AME felé tagdíj tartozása van
 • Nem AME tag
 • Idegen nyelvismeret hiánya
 • be nem töltött 18. életév
 • Részvétel a bírálatban

 

 

6. A támogatás folyósítása

A sikeresen pályázók a támogatási összeg mértékéről írásban kapnak értesítést. A pályázati összeg 50%-a előlegként felvehető az AME elnökségétől, május 1. és május 12. között. A dologi kiadásokról a pályázat nyerteseinek igazolást kell bemutatni, legkésőbb 2012. június 23-ig. Az igazolás mellett a pályázatban vállalt feladatok ellátásának dokumentációját és a hozzá tartozó információs anyagot szintén 2012. június 23-ig kell átadni az AME elnökségének. Ez a támogatási összeg kifizetésének feltétele.

 

7. Kiválasztási eljárás

7.1 Formai ellenőrzés, hiánypótlás

Az AME elnöksége a pályaműveket formai szempontból ellenőrzi. A formailag nem megfelelő pályázatot benyújtókat egyszeri alkalommal javításra, hiánypótlásra szólítja fel.

Formai hibák:

 

 • nincs a pályamű aláírva
 • A pályázó nem jogosult támogatásra a kizáró okok alapján
 • A maximális támogatási összegeknél többet igényel
 • A pályamű nem olvasható

 

7.2 A formailag megfelelő pályaművek értékelése

Az értékelés szempontjai:

 

 • A pályamű illeszkedése a pályázat célkitűzéseihez
 • A pályamű kidolgozottsága, megítélhetősége
 • A megvalósítandó feladat szakmai jelentősége a 3. pontban leírt tevékenységek alapján
 • Akik több pontot szereznek a jogosultsági értékekből az 5. pont alapján

 

7.3 A formailag megfelelő pályaműveket az AME elnöke, titkára és a felügyelőbizottság elnöke közösen értékeli, és ezután választja ki a nyertes pályázókat. A támogatások mértéke a rendelkezésre álló keret és a benyújtott pályázatok számától függ.

 

8. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályaműveket a e-mail címre várjuk előzetes ellenőrzés céljából. Formai vagy tartalmi hibák esetén, egyszer értesítést küldünk. A hivatalos jelentkezést csak papír alapon, nyomtatott formában fogadunk el, amit az Egyesület címére (1222 Budapest, Dévény u. 36.)  kell eljuttatni, legkésőbb 2012. április 21-ig. A sikeres pályázok névsora a www.akvariummagazin.hu oldalon lesz olvasható legkésőbb május 1-ig. A pályázókat e-mailen értesítjük a döntésről.

 

II. Útmutató a pályamű összeállításához

A pályaművet magyar nyelven, A4-es lapokon, az alább megadott sorrendben lefűzve adja be.

 

 • Címlap
 • Pályázó személyes adatai, elérhetőségei
 • Jogosultsági kritériumok alapján elkészített bemutatkozás (5. pont szerint)
 • A pályázat céljai eléréséhez vállalt tevékenységek ismertetése (3. pont szerint)
  • Külön kihangsúlyozva a kiállítás után átadásra kerülő dokumentáció formáját, tartalmi tervét
 • Költségterv készítése a maximálisan igénybe vehető keretek figyelembevételével
 • A kiállításon tervezett tartózkodásának, programjának leírása
  • Érkezés dátuma
  • Hazautazás dátuma
  • Utazás módja
  • Szállásának neve, címe
  • Tervezett programja a kiállításon
 • Dátum, aláírás

 

 

Budapest, 2012. március

Akvaristák Magyarországi Egyesülete

 

Bejelentkezés a hozzászóláshoz

Naptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Bejelentkezés